Dự án hệ thống khách sạn ENjOy

Tên Khách Hàng
Địa Chỉ Đường 5a, đường 6b, đường số 7 khu trung sơn bình chánh
Lĩnh Vực Khách sạn
Diện Tích Khối lượng thi công phào chỉ 48,000 m dài
Đơn Vị Thiết Kế Nội thất anh khôi