Dự Án Nhà Máy May Phúc Long. Khu Công Nghiệp Phúc Long

Tên Khách HàngDự án nhà máy may phúc Long.
Địa ChỉKhu công nghiệp phúc Long
Lĩnh VựcTrần nỗi
Diện Tích10 nghìn m2
Đơn Vị Thiết Kế

Dự Án Nhà Máy May Phúc Long. Khu Công Nghiệp Phúc Long