Dự Án Nhà Xưởng Bình Chánh

Tên Khách Hàng Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Y Tế Trường Thọ
Địa Chỉ C2/29 Quốc Lộ 1A Huyện Bình Chánh TP. HCM
Lĩnh Vực Nhà Xưởng
Diện Tích Thạch cao 8000m2.
Đơn Vị Thiết Kế