Công ty Kiến Trúc KISATO

Tên Khách Hàng Công ty Kiến Trúc KISATO
Địa Chỉ 101 Bưng Ông Thoàn, P Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Lĩnh Vực Văn Phòng Công Ty
Diện Tích
Đơn Vị Thiết Kế