Thi công thạch cao, phào chỉ nhà anh Việt – Gò Vấp

Tên Khách Hàng Anh Việt
Địa Chỉ Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp
Lĩnh Vực Nhà Phố
Diện Tích
Đơn Vị Thiết Kế